Zintegrowana Terapia Procesów Słuchowych (ZTPS)

Zintegrowana terapia SI z treningiem słuchowym /Zintegrowana Terapia Procesów Słuchowych/

Ucho zewnętrzne wyłapuje dźwięki z otoczenia i przekazuje je do struktur wewnętrznych gdzie mieści się  narząd /Cortiego/- przechwytujący te drgania  o różnych częstotliwościach i ślimak. W obrębie ślimaka następuje przeniesienie drgań na ruch perylimfy w labiryncie ślimaka i endolimfy w narządzie przedsionkowym. Tam ruch zamieniany jest na impuls nerwowy, który nerwem przedsionkowo-słuchowym zmierza dalej do mózgu. Wspólna część systemu słuchowego i przedsionkowego to miejsce zazębiania się tych dwóch układów już na poziomie recepcji bodźców. Jednak ta wzajemna zależność nie kończy się na odbieraniu bodźców widoczna jest również na wielu poziomach ośrodkowego układu nerwowego. A.Tomatis uważał, że pełnią podobna funkcję – percepcji ruchu. Narząd słuchowy rejestruje ruch cząsteczek powietrza /dźwięk to drgania cząsteczek powietrza/ o wysokiej częstotliwości, a narząd przedsionkowy rejestruje ruchy ciała o niskiej częstotliwości.  J.Ayres jako pierwsza potwierdziła w swoich badaniach ścisłe zależność tych dwóch układów i stwierdziła poprawę procesów słuchowych u dzieci poddawanych intensywnej terapii sensorycznej z naciskiem na bodźce przedsionkowe. Kolejny krok poczyniła terapeutka zajęciowa Sheila Frick, która połączyła terapeutyczne słuchanie z terapią integracji sensorycznej – z naciskiem na bodźcowanie przedsionkowe. Zauważyła wzmocnienie efektów zarówno w zakresie opracowania przez system nerwowy bodźców słuchowych jak i przedsionkowych. Rezultatem była poprawa percepcji słuchowej i zdolności językowych jak również mechanizmów posturalnych i planowania motorycznego właściwych dla układu przedsionkowego. Efekty zostały uzyskane znacznie szybciej niż wówczas gdy była prowadzona tylko terapia integracji sensorycznej lub tylko trening słuchowy.

Łączenie tych dwóch rodzajów bodźcowania układu nerwowego to najnowszy kierunek w prowadzeniu terapii procesów sensorycznych w CENTRUM PROCESÓW SENSORYCZNYCH poraz pierwszy zastosowany w Polsce. Wszak integracja sensoryczna zakłada wzajemny wpływ podczas terapii dwóch lub więcej układów sensorycznych.Trening słuchowy Tomatis Centrum Procesów Sensorycznych jako pierwsze w Polsce zastosowało taką formę terapii. Nosi ona nazwę Zintegrowanej Terapii Procesów Słuchowych (w skrócie ZTPS). Centrum posiada specjalnie wyposażoną salę w sprzęt do terapii SI i bezprzewodowy sprzęt do treningów słuchowych /terapeutycznego słuchania/. Dziecko w naszej sali nie jest przypięte przewodem słuchawkowym do specjalnego urządzenia stosowanego powszechnie w treningach słuchowych. Odpowiednie sygnały są przesyłane bezpośrednio na bezprzewodowe słuchawki co umożliwia dziecku swobodne poruszanie się i tym samym aktywne uczestniczenie we wszystkich proponowanych przez terapeutę ćwiczeniach ruchowych. W klasycznych treningach słuchowych dzieci siedzą w pomieszczeniu i mają bardzo ograniczony /długością przewodu słuchawek/ zakres ruchu co często jest bardzo trudne do zniesienia.

Tą formę terapii w Centrum prowadzą logopedzi, którzy są certyfikowanymi terapeutami integracji sensorycznej i posiadający certyfikaty w zakresie prowadzenia treningów słuchowych lub pedagodzy czy psycholodzy którzy są certyfikowanymi terapeutami integracji sensorycznej i maja kompetencje do integrowania terapii Si i Forbrain.

Oczywiście w Centrum prowadzimy również – jeśli tego wymagają potrzeby dziecka- klasyczne formy treningów słuchowych Tomatisa czy Johansena.

Trening słuchowy Tomatis

Centrum Procesów Sensorycznych prowadzi dwie formy zintegrowanej terapii słuchowej i SI – czyli  Zintegrowanej Terapii Procesów Słuchowych (ZTPS).

  1. Dzieci mogą uczestniczyć w zintegrowanej terapii uczęszczają na zajęcia, które prowadzi logopeda będący jednocześnie certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej i certyfikowanym terapeutą treningu słuchowego. Podczas tych zajęć łączymy trening słuchowy z ćwiczeniami integracji sensorycznej specjalnie dostosowanej do tej formy zajęć. Ilość i intensywność zajęć jest dobierana do potrzeb dziecka, a kolejne etapy terapii są uzależniane od szybkości postępów terapeutycznych.
  2. Druga formą terapii zintegrowanej jest łączenie terapii integracji sensorycznej ze słuchaniem własnego głosu poprzez zestaw słuchawkowy Forbrain. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem i filtrem dynamicznym, pomaga odfiltrować hałas środowiskowy wyodrębniając i wzmacniając głos użytkownika za pomocą przewodnictwa kostnego. Podczas zintegrowanej terapii następuje wzajemne wzmocnienie i modulacja wrażeń słuchowych przez bodźce przedsionkowe i odwrotnie co sprzyja szybkości i głębokości zmian w zakresie percepcji słuchowej i mowy. Ilość i intensywność zajęć jest dobierana do potrzeb dziecka, a kolejne etapy terapii są uzależniane od szybkości postępów terapeutycznych.

 

Korzyści ze stosowania takiej formy terapii /Zintegrowanej Terapii Procesów Słuchowych/

  1. Obie formy zintegrowanej terapii przyczyniają się do:

-poprawy w zakresie mowy i artykulacji

-poprawy percepcji słuchowej

-różnicowania dźwięków

-poprawy modulacji słuchowej /szczególnie ważne przy zaburzeniach modulacji sensorycznej/

-pamięci

-koncentracji uwagi

– poprawa umiejętności komunikacyjnych i społecznych

-poprawia zdolność do słuchania i wykonywania poleceń

-ułatwia naukę języków obcych

  1. Jednocześnie wzajemna zintegrowana terapia tych dwóch systemów sensorycznych /przedsionkowy i słuchowy/ wpływa na:

-poprawę równowagi

-czucia ruchu

-koordynacji ruchów

-modulację sensoryczną

-orientację w przestrzeni

-lepszą organizację działań

-poprawę kreatywności myślenia i działania

 

Do jakich grup dzieci kierujemy tą formę terapii:

Do dzieci u których stwierdzono w badaniach zaburzenia procesów sensorycznych i wymagających jednocześnie terapii SI /integracji sensorycznej/ jak i treningów słuchowych, a w szczególności:

– dzieci z opóźnieniami w pojawianiu się mowy czynnej /dzieci u których w wieku 24 miesięcy rodzice nie obserwują zdolności do używania wielu słów i prostych zadań w komunikacji słownej/

– dzieci z zaburzeniami artykulacji

– dzieci z problemami w rozumieniu i wykonywaniu poleceń

-dzieci z problemami w koncentracji uwagi

– dzieci nadwrażliwych lub zbyt słabo wrażliwych (hałaśliwych) słuchowo /lub ze stwierdzonymi zaburzeniami modulacji sensorycznej , zwłaszcza słuchowej/

-dzieci ze spektrum autyzmu

-dzieci z ryzyka dysleksji lub już ze stwierdzoną dysleksją / w szczególności skojarzoną ze słabą percepcją słuchową/