Tomatis

 

Metoda prof. Alfreda Tomatisa to trening kształcenia uwagi słuchowej i modyfikacji słyszenia na poszczególnych częstotliwościach. Profesor Alfred Tomatis udowodnił, że narząd słuchu w znacznym stopniu oddziałuje na zmysł równowagi, koncentrację i koordynację ruchową. Umiarkowana stymulacja dźwiękami działa pobudzająco na mózg. Tony o niskich częstotliwościach mają zdolność pobudzania sfery motorycznej, natomiast tony wysokie oddziałują na sferę intelektualną. 

Za pomocą odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mozarta i chorałów gregoriańskich stymulowane są ośrodki w korze mózgowej. Dodatkowo nagrany i wysoko przefiltrowany głos matki umożliwia odbudowę połączeń neuronalnych w mózgu które z wielu różnych powodów uległy z niszczeniu. Wszystko  to pomaga pacjentowi osiągnąć wyższy poziom funkcjonowania w sferze motorycznej, językowej, komunikacyjnej i społecznej.  

Terapia metodą opracowaną przez profesora Tomatisa wspomaga działania terapeutów, rodziców i samego dziecka, które mając lepszą sprawność w zakresie percepcji słuchowej, może się łatwiej i skuteczniej doskonalić na innych polach oraz osiągać pozytywne rezultaty. Terapia może służyć nie tylko osobom pozostającym w normie intelektualno- motorycznej, ale także tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W Sensum Mobile trening słuchowy metodą profesora Alfreda Tomatisa prowadzony jest przez certyfikowanych terapeutów. Składa się on jest z czterech etapów po których następują badania kontrolne. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub grupowo (maksymalnie 3 osoby). W każdym przypadku dziecko realizuje indywidualny program dostosowany do jego potrzeb. 

Prowadzimy zajęcia dla dzieci od 5 roku życia. 

 

Terapia pomaga dzieciom z takimi trudnościami, jak:

 • Trudności w czytaniu i pisaniu
 • Trudności szkolne
 • Trudności w rozumieniu pytań i poleceń, myleniem podobnie brzmiących słów
 • Zaburzenia motoryki
 • Zaburzenia koordynacji ruchowej
 • Zaburzenia zachowania (np. ADHD)
 • Autyzm
 • Zespół Downa oraz inne zespoły genetyczne
 • Niepełnosprawność intelektualna
 • Zaburzenia w rozwoju emocjonalnym
 • Problemy z koncentracją
 • Może być terapią wspomagającą terapię logopedyczną w przypadku opóźnienia mowy czy jąkania się 

 

Na czym polega metoda prof. A. Tomatisa

 1. Na  przeprowadzeniu wywiadu z rodzicem oraz wykonaniu 4 testów : uwagi słuchowej wewnętrznej, zewnętrznej, dyskryminacji oraz lateralizacji słuchowej
 2. Na dobraniu odpowiedniej dla pacjenta terapii
 3. Na wykonaniu serii kolejnych diagnoz uwagi słuchowej po zakończonej sesji

Tomatis Sensum Mobile warszawa

 

Terapia polega na systematycznym odsłuchiwaniu  przez pacjenta za pośrednictwem słuchawek powietrzno-kostnych,  specjalnie wyselekcjonowanego materiału dźwiękowego  o zmiennej częstotliwości. W terapii stosowane są głównie utwory Mozarta, chorały Gregoriańskie, a także głos matki. Tomatis Sensum Mobile WarszawaMuzyka ta poddawana jest specjalnej obróbce przez elektroniczne ucho, z którego wysyłana jest do uszu pacjenta drogą powietrzną (poprzez słuchawki) i kostną (poprzez pobudnik kostny). Specjalnie przefiltrowana muzyka stymuluje w mózgu zarówno obszary motoryczne jak i językowe, komunikacyjne i emocjonalne. Niskie częstotliwości stymulują system przedsionkowy podczas gdy wysokie wpływają na ślimakowy. Obydwie części ucha są stymulowane naprzemiennie, na zmianę z centralnym systemem nerwowym.

 

W naszym centrum pracujemy na zestawie UWAGA SŁUCHOWA:

system oparty na sprawdzonej i skutecznej metodzie profesora Alfreda Tomatisa,

aplikacja terapeuty umożliwiająca ułożenie indywidualnego programu treningowego,

porównanie postępów i zarządzanie danymi pacjentów,

możliwość zaangażowania rodziców w terapię,

produkt używany w terapii dzieci a także w pracy z dorosłymi,

szeroki zakres wsparcia merytorycznego.

Wysoka jakość potwierdzona uzyskaniem certyfikatu Apple.

Jakość i innowacyjność systemu zostały potwierdzone nadaniem certyfikatu wyrobu medycznego. Oznacza to, że pro­dukt spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EWG. Produkt uzyskał certyfikat bez­pieczeństwa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., co gwarantuje nie tylko jakość, lecz przede wszystkim bezpie­czeństwo użytkowania.