Terapia zaburzeń integracji sensorycznej

Zanim zaczniesz dowiedz się o co w tym chodzi

Pamiętaj, że terapia Integracji Sensorycznej może być prowadzona tylko po wcześniejszej diagnozie, przeprowadzonej przez wykwalifikowanych specjalistów. W naszej placówce diagnozy prowadzi m.in. Zbigniew Przyrowski – najlepszy polski specjalista w tej dziedzinie.

 

Moje osobiste ponad dwudziestoletnie doświadczenia w zakresie terapii integracji sensorycznej wskazują na pewne zasadnicze pryncypia w jej organizacji i prowadzeniu. Dotyczą one zarówno sali do terapii, specjalistycznego sprzętu jak i organizacji terapii.

Zbigniew Przyrowski

Terapia integracji opiera się na ruchu i wymaga odpowiedniej przestrzeni. Zbyt mała sala nie zapewnia możliwości ruchu, zbyt duża prowadzi czasem do dezorganizacji. Badania na Uniwersytecie Florydy wskazały, że prowadzenie terapii było efektywniejsze gdy wymiary Sali terapeutycznej były zbliżone do tych jakie proponowała J.Ayres. Również moje wieloletnie doświadczenia wskazują, że sala powinna mieć odpowiednią powierzchnię wystarczającą do wykorzystania sprzętu podwieszanego, zapewniającą swobodę ruchu.

Bliskość sali terapeutycznej od miejsca naszego zamieszkania jest ważna, ale nie powinna być czynnikiem decydującym o wyborze miejsca terapii. Ważniejsza jest skuteczność, profesjonalizm terapeutów oraz wyposażenie sali. Sensum Mobile posiada – spełniające wszystkie międzynarodowe wymogi – wyposażone w najlepszy sprzęt i pomoce sale do terapii integracji sensorycznej.

Zbigniew Przyrowski

Terapia ma dostarczać właściwych doświadczeń sensorycznych  pozwalających dziecku wykształcić więcej zachowań adaptacyjnych. Nie można traktować terapii integracji sensorycznej jak stymulacji sensorycznej. Nie tyle ważne jest nasilenie i bogactwo bodźców sensorycznych / gabinety stymulacji zmysłowej/ ale to czy są one celowe i mają określone znaczenie dla dziecka.

 

Każde dziecko ma specyficzne potrzeby sensoryczne i te potrzeby się zmieniają więc terapia musi obejmować wiele możliwości do dostarczania bodźców sensorycznych i ruchu. Dlatego terapeuci dysponują dużą kolekcją sprzętu do huśtania, kręcenia się, toczenia się, wspinania się, skakania, jeżdżenia i innych przyrządów zapewniających ruch całego ciała. Mają też wiele rzeczy które dziecko może łapać, manipulować i rzucać. /…/ Jeśli dziecko jest zdolne do tego by samo wybierać sprzęt – wybiera jeśli nie to terapeuta prowadzi je do wyboru właściwego sprzętu.

Dr J.Ayres

Terapia integracji sensorycznej może być uzupełniana poprzez dodatkowe doświadczenia sensoryczne, które zapewniają urządzenia w sali doświadczania świata. Sala doświadczania świata w sposób szczególny może uzupełnić terapię integracji sensorycznej przez doświadczanie zróżnicowanych wrażeń wzrokowych. Te doświadczenia w sposób szczególny przyspieszają terapię wśród dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej / w tym dotyczy to zarówno dzieci nadwrażliwych na bodźce świetlne jak i poszukujących silnej stymulacji wzrokowej/ ale również z innymi zaburzeniami integracji sensorycznej.

W Sensum Mobile dysponujemy odpowiednio wyposażoną salę do  zintegrowanej terapii SI z doświadczaniem świata. Poprzez odpowiednio dobrane przyrządy z zakresu terapii integracji sensorycznej i Sali doświadczania świata terapeuta może komponować odpowiednie skuteczne ćwiczenia poprawiające procesy sensoryczne. Ten sposób terapii jest całkowicie nowatorski w Polsce. Po raz pierwszy w sposób przemyślany zgodny z teorią jak i poparty doświadczeniem terapeutycznym łączymy te dwie formy terapii by uzyskać szybki skomasowany efekt terapeutyczny. Nigdzie indziej w Polsce nie stosuje się takiej terapii a jest ona stosowana już z powodzeniem w niektórych ośrodkach Anglii, Hiszpanii i innych krajów Unii Europejskiej, a również w takim wydaje się nam egzotycznym kraju jak Arabia Saudyjska.

Decyzję o łączeniu obu form terapii podejmuje specjalista po badaniach dziecka w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej ( procesów sensorycznych).

CENNIK