Sala doświadczania świata

 

Jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym jej celem jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji. Sala doświadczania świata, światłowody
Pobyt w Sali pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowanie szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenia, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi.
W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. Pozytywne działania przenoszą się w inne sytuacje i w konsekwencji stymulacja i interakcja prowadzą do poprawy komunikacji. Systematyczna stymulacja poszczególnych zmysłów w Sali Doświadczania Świata jest więc ważnym źródłem rozwoju każdego dziecka gdyż:

zwiększa jego aktywność i motywację do poznawania
zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu
wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku
zwiększa ofertę poznawania różnych bodźców (zwiększa bazę doświadczeń) zwiększa wrażliwość
poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni
motywuje do podejmowania aktywności
przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia
doskonali pracę poszczególnych analizatorów
wpływa na rozwój wyższych funkcji – emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych
Zaś dla osób zdrowych seans w tej sali jest doskonałym środkiem doraźnym służącym wyciszeniu i relaksacji.
Sala doświadczania świata, trening węchowy

 

Terapia integracji sensorycznej może być uzupełniana poprzez dodatkowe doświadczenia sensoryczne, które zapewniają urządzenia w sali doświadczania świata. Sala doświadczania świata w sposób szczególny może uzupełnić terapię integracji sensorycznej przez doświadczanie zróżnicowanych wrażeń wzrokowych. Te doświadczenia w sposób szczególny przyspieszają terapię wśród dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej / w tym dotyczy to zarówno dzieci nadwrażliwych na bodźce świetlne jak i poszukujących silnej stymulacji wzrokowej/ ale również z innymi zaburzeniami integracji sensorycznej.

Sala doświadczana świata, basen
W Sensum Mobile dysponujemy odpowiednio wyposażoną salę do  zintegrowanej terapii SI z doświadczaniem świata. Poprzez odpowiednio dobrane przyrządy z zakresu terapii integracji sensorycznej i Sali doświadczania świata terapeuta może komponować odpowiednie skuteczne ćwiczenia poprawiające procesy sensoryczne. Ten sposób terapii jest całkowicie nowatorski w Polsce. Po raz pierwszy w sposób przemyślany zgodny z teorią jak i poparty doświadczeniem terapeutycznym łączymy te dwie formy terapii by uzyskać szybki skomasowany efekt terapeutyczny. Nigdzie indziej w Polsce nie stosuje się takiej terapii a jest ona stosowana już z powodzeniem w niektórych ośrodkach Anglii, Hiszpanii i innych krajów Unii Europejskiej, a również w takim wydaje się nam egzotycznym kraju jak Arabia Saudyjska.   
sala doświadczania świata, ściana bąbelkowa
Decyzję o łączeniu obu form terapii podejmuje specjalista po badaniach dziecka w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej ( procesów sensorycznych).

W naszej sali znajdą Państwo profesjonalny sprzęt wyprodukowany w Wielkiej Brytanii renomowanej firmy z ponad 30 letnim doświadczeniem.

Łóżko wodne, suchy basen z podświetlanymi piłeczkami, ściana bąbelkowa, tuba huraganowa, światłowody, projektory, to tylko część wyposażenia naszej interaktywnej sali doświadczania świata.

CENNIK