Diagnoza

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej

Diagnoza to początkowy , najważniejszy etap terapii integracji sensorycznej. Prawidłowo postawiona diagnoza jest podstawą do właściwego programu terapii. Prawidłowy program terapii to szybsze postępy w terapii i znaczne oszczędności finansowe.

W Sensum Mobile diagnozuje Zbigniew Przyrowski i jego ucznennice, które przeszły staż diagnostyczny są czynnymi terapeutkami integracji sensorycznej i mają kilkuletnie doświadczenie w diagnozowaniu.

Pierwsze spotkanie podczas diagnozy poświęcone jest wywiadowi z rodzicami i przeprowadzeniu badania dziecka testami dostosowanymi do wieku i jakości komunikacji. Trwa tyle ile jest konieczne do przeprowadzenia wszystkich dostępnych badań – od 60 -180 minut w wyjątkowych sytuaccjach więcej. Przy czym należy wiedzieć ,że koszt diagnozy nie wzrasta wraz z ilością spotkań czy czasu poświęconego na badanie dziecka.

Po badaniu dziecka rodzice otrzymują zawsze pisemny raport /orzeczenie/ z diagnozy do którego dołączony jest program terapii oraz zalecane ćwiczenia w domu.

Podczas ostatniego spotkania diagnosta omawia z rodzicami wyniki badań, odpowiada na stawiane pytania i pokazuje /przeprowadza instruktaż/ jak wykonywać ćwiczenia w domu

Diagnoza niemowląt i małych dzieci

Zdrowie i szczęście dziecka to najważniejsze zadanie rodziców. Pierwsze miesiące i lata to okres szybkiego rozwoju podstaw przyszłego efektywnego uczenia się w szkole, prawidłowego rozwoju mowy, komunikacji społecznej i emocji. Rozwój ten możliwy jest dzięki silnej potrzebie eksplorowania otoczenia. Niestety część dzieci ma ograniczone możliwości w tym zakresie, a przyczyną tego mogą być zaburzenia rozwoju psychomotorycznego.

Zaburzenia psychomotoryczne najczęściej nie wykluczają dziecka z edukacji masowej ale ograniczają jego możliwości co czasem widoczne jest dopiero wówczas gdy dziecko ma problemy z nauką czytania, pisania czy liczenia.

Wczesna interwencja przynosi znacznie lepsze efekty niż interwencja podjęta wówczas gdy zaburzenia już w sposób znaczący dezorganizują naukę szkolną i funkcjonowanie w domu.

Badanie niemowląt i małych dzieci wymaga dużego doświadczenia i wiedzy o prawidłowościach rozwoju w różnych zakresach: ruchu, integracji sensorycznej,reakcji społecznych, emocji i funkcji umysłowych.

Takie doświadczenie w Sensum Mobile ma Zbigniew Przyrowski, który bada niemowlęta i małe dzieci od połowy lat 80-tych XX wieku.

Wczesne objawy zaburzeń psychomotorycznych najczęściej widoczne są w zakresie rozwoju ruchowego, rozwoju mowy czynnej, rozwoju komunikacji społecznej czy wreszcie w rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Poważniejsze zaburzenia w tym zakresie mogą też oznaczać w przyszłości problemy nie wykluczając upośledzenia umysłowego i edukacji specjalnej.

W Sensum Mobile diagnozujemy dzieci w zakresie rozwoju psychomotorycznego od 12 miesiąca życia do 10 roku życia.

 

CENNIK