Terapia ręki

Zintegrowana terapia ręki jest niezwykle skuteczna w terapii umiejętności grafomotorycznych

Szkolenie prowadzimy wyłącznie on-line, sprawdź terminy na stronie empis.pl. 

Szkolenia zintegrowanej terapii ręki są prowadzone według autorskiej koncepcji Zbigniewa Przyrowskiego. To nowatorski program do którego odnoszą się lub wprost powielają inne ośrodki szkoleniowe w Polsce. Program problemy grafomotoryczne i manualne ręki umieszcza w całym rozwoju posturalnym i ruchowego dziecka. Przyczyn zaburzeń w tym zakresie autor upatruje w nieprawidłowym rozwoju niektórych procesów sensorycznych. Terapeuci pracując tą metodą nad problemami manualnymi i grafomotorycznymi dziecka odnoszą się do poprawy procesów sensorycznych co skutkuje korektą wybranych mechanizmów ruchowych i posturalnych dziecka w tym podstaw rozwoju ruchowego ręki.

Proponowany przez Zbigniewa Przyrowskiego zintegrowany program terapii ręki od wielu lat jest stosowany z sukcesami w wielu ośrodkach całej Polski.

Celem Szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia diagnozy i terapii ręki w zaburzeniach grafomotorycznych. Uczestnicy zapoznani zostają z rozpoznaniem i prowadzeniem zajęć wczesnej interwencji zaburzeń ruchowych skutkujących problemami manualnymi i grafomotorycznymi.

Program zintegrowanej terapii ręki opiera się o podstawy teorii integracji sensorycznej, badania naukowe dotyczące technik terapeutycznych oraz własne doświadczenia autora Szkolenia. Szkolenie zintegrowanej terapii ręki jest autorskim programem stworzonym w połowie lat 90 dwudziestego wieku przez Zbigniewa Przyrowskiego. Programem stale modyfikowanym wraz z doświadczeniem autora i wynikami badań naukowych w tej dziedzinie. Autor programu jako pierwszy w Polsce rozpoczął Szkolenia i wykłady na studiach podyplomowych w zakresie terapii reki w koncepcji teorii integracji sensorycznej. Ten nowatorski projekt od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Zintegrowana terapia ręki jest niezwykle skuteczna w terapii umiejętności grafomotorycznych, ma wpływ na poprawę zdolności manualnych dziecka zapewniając lepszą pracę ręki w relacji do mechanizmów ruchowych i posturalnych całego ciała.

Program zintegrowanej terapii wskazuje również na sposoby korekty nieprawidłowego chwytu pisarskiego nie tylko poprzez odpowiednie ćwiczenia stymulujące sensorycznie, posturalne, koordynacyjne ale również poprzez wskazanie odpowiednich nakładek i innych pomocy.

Uczestnicy otrzymają:

  • narzędzia do diagnozowania zaburzeń /wzorzec klinicznej obserwacji/
  • ogólne programy terapii
  • konkretne zestawy ćwiczeń gotowych do natychmiastowego zastosowania
  • materiały szkoleniowe obejmujące główne aspekty teorii zintegrowanej terapii ręki
  • certyfikaty poświadczające uprawnienia do diagnozy i terapii
Szkolenie kierowane jest do: pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów.

Cena: 119 zł – 155zł

 

Wyślij zgłoszenie