Spektrum Autyzmu

Autyzm czy zaburzenia procesów sensorycznych – praktyczne wskazówki

Szkolenie opracowane przez Zbigniewa Przyrowskiego, jednego z dwóch pierwszych polskich instruktorów terapii integracji sensorycznej, odpowiada na pytanie czy każde rozpoznanie autyzm rzeczywiście wskazuje na autyzm? A może na specyficzny typ zaburzeń procesów sensorycznych? Autor wskazuje na wiele wspólnych cech w zachowaniu dzieci z rozpoznanym przez specjalistów autyzmem i pewnym typem zaburzeń procesów sensorycznych. Prowadzący szkolenie wskazuje na przyczyny wielu zaburzeń komunikacji społecznej w nieprawidłowych procesach integracji sensorycznej, dając jednocześnie praktyczne sposoby terapii.

Szkolenie zapozna uczestników z typowymi, charakterystycznymi  profilami pewnych zaburzeń procesów sensorycznych w autyzmie i tych, które mogą być mylnie rozpoznawane jako autyzm. Uczestnicy Szkolenia uzyskają nie tylko wiedzę teoretyczną ale przede wszystkim praktyczne wskazówki stosowania odpowiednich zestawów ćwiczeń dla dzieci u których rozpoznawane są zaburzenia procesów sensorycznych /zaburzenia integracji sensorycznej/ w autyzmie. Podczas Szkolenia przedstawiane są konkretne techniki terapeutyczne w takich problemach jak: gryzienie, zgrzytanie zębami, szczypanie siebie i innych, uderzanie, zabawa śliną, rozbieranie się itd.

Podczas Szkolenia zostaną przedstawione sensoryczne techniki wyciszające i pobudzające system nerwowy oparte o bodźcowanie dotykiem, ruchem, propriocepcją , węchem, dźwiękiem . Zaprezentowane zostaną również  założenia budowy właściwej diety sensorycznej. Zostaną wskazane techniki rozpoznawana objawów zaburzonych procesów sensorycznych przejawiających się poszukiwaniem czy unikaniem określonych bodźców sensorycznych.

Przekazywane zestawy ćwiczeń już od wielu lat są z powodzeniem stosowane przez wielu terapeutów w całej Polsce i nie tylko.

Program ćwiczeń zakłada możliwość zmian i modyfikacji zachowania dziecka poprzez poprawę zaburzonych procesów sensorycznych, poprzez stosowanie właściwych ćwiczeń.

Szkolenie kierowane jest do: psychologów, pedagogów, terapeutów zajęciowych, logopedów.

 

CENNIK