Integracja Sensoryczna a ADHD

ADHD? a może zaburzenia modulacji sensorycznej - praktyczne wskazówki do terapii

Szkolenie jest prowadzone przez Zbigniewa Przyrowskiego doświadczonego diagnostę i terapeutę integracji sensorycznej. Autora wielu publikacji. Szkolenie zawiera najważniejsze informacje o charakterystycznych typach zaburzeń procesów sensorycznych, które często mylnie są rozpoznawane jako ADHD. Autor Szkolenia wskazuje na przyczyny nadpobudliwości psychoruchowej w zaburzonych niektórych procesach sensorycznych.

Proponowany przez Zbigniewa Przyrowskiego zestaw ćwiczeń jest stosowany w wielu gabinetach integracji sensorycznej w całej Polsce.

Celem Szkolenia jest przygotowanie uczestników do rozpoznawania zaburzeń procesów sensorycznych charakterystycznych dla nadpobudliwości psychoruchowej /ADHD/ i prowadzenia terapii w tej grupie dzieci. Założeniem programu jest modyfikacja zaburzonych procesów sensorycznych tak by uzyskać zmianę zachowania.

Program opiera się o podstawy teorii integracji sensorycznej, wyniki badań naukowych w zakresie procesów sensorycznych i doświadczenia autora. Został wielokrotnie sprawdzony w praktyce  przez wielu terapeutów. Proponowane zestawy ćwiczeń są niezwykle skuteczne w modyfikacji procesów sensorycznych charakterystycznych dla zaburzeń nadpobudliwości psychoruchowej.

Podczas Szkolenia uczestnicy uzyskają informacje charakterystycznym profilu sensorycznym dziecka nadpobudliwego psychoruchowo, o charakterystycznych zachowaniach dla nieprawidłowej modulacji sensorycznej, o wskaźnikach zaburzeń modulacji dotykowej , proprioceptywnej, słuchowej, wzrokowej, węchowej czy ruchowej, o organizacji sesji terapeutycznej, o technikach wyciszających pobudzenie, poprawiających koncentrację uwagi , o diecie sensorycznej dla tej grupy dzieci, o zaleceniach dla rodziców itd.

Szkolenie kierowane jest do: psychologów, pedagogów, terapeutów zajęciowych, logopedów.

 

CENNIK