Regulamin szkoleń

Regulamin zgłoszenia na szkolenia prowadzone przez Sensum Mobile.

  1. Zgłoszenie jest ważne gdy zostanie przesłana karta rejestracyjna(poprzez formularz na naszej stronie) na wybrane szkolenie lub staż pocztą elektroniczną oraz dokonanie wpłaty rejestracyjnej w wysokości 50 zł z zaznaczeniem tytułu szkolenia lub 100 zł w przypadku stażu na Konto Nr. 38 1950 0001 2006 7483 6874 0002 Empis & Sensum Mobile sp. z o.o. IDEA Bank.
  2. Data wpłaty rejestracyjnej jest datą rejestracji karty zgłoszeniowej. Wpłata ta wliczona jest w opłatę za szkolenie.
  3. Osoby które dokonały prawidłowej rejestracji karty otrzymają drogą mailową potwierdzenie. Jeśli ilość zgłoszeń przekroczy ilość miejsc osoba zostanie zakwalifikowana na najbliższy termin i powiadomiona o tym.
  4. Pozostała kwota opłaty za szkolenie jest wpłacona bezpośrednio w kasie w dniu szkolenia lub przelewem najpóźniej na trzy dni przed szkoleniem.
  5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia wpłata rejestracyjna nie będzie zwracana. Szczególne wypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.
  6. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora opłata rejestracyjna jest zwracana lub przechodzi na kolejny termin szkolenia (zależnie od decyzji klienta)
  7. W przypadku zgłoszeń grupowych lub propozycji organizacji kursu poza siedzibą poradni proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy celem ustalenia terminu szkolenia.