Logopedia

Mówienie jest sprawnością, której trzeba się uczyć tak jak innych umiejętności. Rozwija się wraz ze sprawnością mózgu do odbierania i organizowani bodźców sensorycznych.

Rozwój wczesnych umiejętności komunikacji zależy od zdolności dziecka do zrozumienia wszystkich nowych doświadczeń sensorycznych pojawiających się w jego życiu. Jeśli rozwijający się język i styl interakcji dziecka z otoczeniem nakładają się na zaburzenia integracji sensorycznej wówczas język będzie odzwierciedlać te zaburzenia.

Integracja sensoryczna oraz kontrola motoryczna odrywają ogromną rolę w relacjach, które niemowlęta i małe dzieci nawiązują pomiędzy sobą, ludźmi dorosłymi i przedmiotami znajdującymi się w otoczeniu.

Komunikacja pojawia się, gdy rodzice w sposób naturalny odbierają różne zachowania dziecka jako znaczące sygnały na, które trzeba zareagować.Odpowiedzi dorosłego dostarczają dziecku ważnych informacji zwrotnych o tym, które zachowania sensoryczno-motoryczne odczytywane są jako sygnały komunikacji. Dziecko musi być zdolne do wysyłania mocnych, spójnych sygnałów by zauważyła je inna osoba oraz ich modyfikowania poprzez informację zwrotną otrzymaną od dorosłego lub innego dziecka. W ten sposób dziecko zauważa, że jego zachowanie takie jak mimika, wpatrywanie się, stopień pobudzenia, ruchy, płacz czy inne dźwięki wywołują reakcję i zaspokojenie potrzeb. Kiedy układ nerwowy nie może w odpowiedni sposób poradzić sobie ze stanem pobudzenia, tak by można było wysyłać znaczące sygnały komunikacyjne,  interakcja pomiędzy dzieckiem i rodzicem zostaje zakłócona. Stopień pobudzenia układu nerwowego dziecka zależy od właściwych procesów integracji sensorycznej. Gdy pojawiają się zaburzenia integracji sensorycznej, cały wzorzec rozwoju komunikacji zostaje zakłócony.

W Sensum Mobile wiemy jak łączyć korektę zaburzeń integracji sensorycznej z terapią logopedyczną tak by była skuteczna.

W Sensum Mobile macie Państwo niepowtarzalna okazję do profesjonalnej na najwyższym poziomie diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej, diagnozy logopedycznej i później terapii integracji sensorycznej i logopedycznej. Takie zajęcia są zwykle prowadzone przez tego samego terapeutę – logopedę co sprzyja lepszemu rozumieniu problemów dziecka i skoordynowaniu oddziaływań.

Nasi logopedzi to również terapeuci integracji sensorycznej podczas swoich oddziaływań logopedycznych wykorzystują wiedzę o procesach sensorycznych.

CENNIK