Sala doświadczania świata ul. Śródziemnomorska 11

metoda snoezelen