fbpx

Tomatis

W Centrum Procesów Sensorycznych wprowadziliśmy najnowszą na rynku światowym stymulację słuchową metodą  prof. Alfreda Tomatisa.

Program na którym pracujemy jest ciągle modyfikowany i uaktualniany przez wieloletniego współpracownika i przyjaciela oraz dziedzica dorobku naukowego profesora Alferda Tomatisa. Jozef Vervoort od lat kontynuuje wspólne dzieło badań w dziedzinie audio-psycho-fonologii. Vervoort prowadzi największe ośrodki na całym świecie obejmujące ok. 20 tyś. pacjentów. Jozef Vervoort prowadzi ośrodek naukowy Mozart-Brain-Lab, który prowadzi badania nad metodą prof. Tomatisa. W ten sposób idea profesora Tomatisa żyje  i upowszechnia się na całym świecie.

Metoda prof. Alfreda Tomatisa to trening kształcenia uwagi słuchowej i modyfikacji słyszenia na poszczególnych częstotliwościach, co wpływa zarówno na poprawę percepcji słuchowej, jak i na trwałą modyfikację głosu. Profesor Alfred Tomatis udowodnił, że narząd słuchu w znacznym stopniu oddziałuje na zmysł równowagi, koncentrację, koordynację ruchową, a także na napięcie mięśniowe. Za pomocą odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mozarta i chorałów gregoriańskich stymulowane są ośrodki w korze mózgowej. Dzięki temu zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu oraz polepsza percepcja bodźców zewnętrznych, co umożliwia pacjentowi wyższy poziom funkcjonowania w sferze motorycznej, językowej, komunikacyjnej i społecznej.

Terapia metodą opracowaną przez profesora Tomatisa wspomaga działania terapeutów, rodziców i samego dziecka, które mając lepszą sprawność w zakresie percepcji słuchowej, może się łatwiej i skuteczniej doskonalić na innych polach oraz osiągać pozytywne rezultaty.

Terapia jest odpowiednia dla odbiorców w różnym wieku. Doskonale sprawdza się w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Może służyć nie tylko osobom pozostającym w normie intelektualno- motorycznej, ale także tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Trening słuchowy metodą profesora Alfreda Tomatisa jest prowadzony przez certyfikowanych terapeutów. Prowadzony jest w kilku etapach w zależności od potrzeb indywidualnego dziecka zgodnych z przeprowadzona diagnozą. Mogą być trzy etapy, każdy kolejny prowadzony po ukończeniu poprzedniego i stwierdzeniu w badaniu potrzeby kolejnego etapu. W zajęciach każde dziecko realizuje indywidualny program dostosowany do wyników badania niezależnie czy jest samo /jedno/ na zajęciach czy jest tam dwoje, troje czy czworo dzieci. W Sensum Mobile stosujemy najnowszy sprzęt, który umożliwia prowadzenie zindywidualizowanej terapii (to znaczy dostosowanej do potrzeb konkretnego dziecka) jednocześnie dla maksymalnie czworo dzieci. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, ma to wpływ na postępy terapii. Nie ma odwoływania zajęć. Płatność w całości za każdy etap – w karnecie treningu słuchowego. Zajęcia dla jednego dziecka /indywidualne/ odbywają się zwykle na prośbę rodzica lub przy dzieciach z poważnymi zaburzeniami zachowania o czym decyduje specjalista po wstępnym badaniu. Zwykle zajęcia są prowadzone dla dwójki lub więcej dzieci /do 4/ jednocześnie co ma oczywiście wpływ na koszt treningu.

Terapia pomaga pokonać takie trudności, jak:

 • Trudności w czytaniu i pisaniu
 • Trudności szkolne
 • Zaburzenia słuchu
 • Zaburzenia mowy (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, jąkanie)
 • Zaburzenia zaburzenia głosu (chrypki dziecięce)
 • Zaburzenia głosu spowodowane jego nadmiernym używaniem
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Zaburzenia motoryki
 • Zaburzenia koordynacji ruchowej
 • Zaburzenia zachowania (np. ADHD)
 • Autyzm
 • Zespół Downa oraz inne zespoły genetyczne
 • Niepełnosprawność intelektualna
 • Zaburzenia w rozwoju emocjonalnym
 • Problemy z koncentracją
 • Nadmierny stres
 • Depresja
 • Trudności w przyswajaniu języków obcych (działanie wspomagające)

Na czym polega metoda prof. A. Tomatisa

 1. Na wykonaniu diagnozy uwagi i lateralizacji słuchowej
 2. Na dobraniu odpowiedniej dla pacjenta terapii
 3. Na wykonaniu serii kolejnych diagnoz uwagi słuchowej po zakończeniu każdej sesji

Diagnoza wg. metody Alfreda Tomatisa polega na przeprowadzeniu:

  • Wywiadu z pacjentem/rodzicem/nauczycielem
  • Wykonaniu 4 testów : uwagi słuchowej wewnętrznej, zewnętrznej, dyskryminacji wysokości dźwięków, oraz lateralizacji słuchowej

Tomatis Sensum Mobile warszawa

Do przeprowadzenia testu uwagi słuchowej służy odpowiednio skalibrowany w tym celu audiometr oraz słuchawki do przewodnictwa kostnego oraz powietrznego . Dziecko w trakcie badania podnosi tą rączkę, z której strony dociera do niego dźwięk w momencie, gdy tylko po raz pierwszy usłyszy dźwięk nawet cichutki.

Terapia polega na:

systematycznym odsłuchiwaniu  przez pacjenta za pośrednictwem słuchawek powietrzno-kostnych ,  specjalnie wyselekcjonowanego materiału dźwiękowego  o zmiennej częstotliwości, co wpływa na jakość przetwarzania słuchowego. W terapii metodą prof. A. Tomatisa stosowane głównie utwory Mozarta i chorały Gregoriańskie. Tomatis Sensum Mobile WarszawaMuzyka ta poddawana jest specjalnej obróbce przez elektroniczne ucho, z którego wysyłana jest do uszu pacjenta drogą powietrzną (poprzez słuchawki) i kostną (poprzez pobudnik kostny). Specjalnie przefiltrowana muzyka stymuluje w mózgu zarówno obszary motoryczne jak i językowe, komunikacyjne i emocjonalne. Niskie częstotliwości stymulują system przedsionkowy podczas gdy wysokie wpływają na ślimakowy. Obydwie części ucha są stymulowane naprzemiennie, na zmianę z centralnym systemem nerwowym, który również otrzyma stymulację.

W naszym centrum pracujemy na zestawie UWAGA SŁUCHOWA:

system oparty na sprawdzonej i skutecznej metodzie profesora Alfreda Tomatisa,

zaawansowana technologia wykorzystująca najnowsze rozwiązania sprzętowe,

aplikacja terapeuty umożliwiająca ułożenie indywidualnego programu treningowego,

porównanie postępów i zarządzanie danymi pacjentów,

możliwość zaangażowania rodziców w terapię,

produkt używany w terapii dzieci a także w pracy z dorosłymi,

szeroki zakres wsparcia merytorycznego.

Wysoka jakość potwierdzona uzyskaniem certyfikatu Apple.

Jakość i innowacyjność systemu zostały potwierdzone nadaniem certyfikatu wyrobu medycznego. Oznacza to, że pro­dukt spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EWG. Produkt uzyskał certyfikat bez­pieczeństwa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., co gwarantuje nie tylko jakość, lecz przede wszystkim bezpie­czeństwo użytkowania.

 

System UWAGA SŁUCHOWA jest przedmiotem zgłoszenia do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP.

Zintegrowana terapia SI z treningiem słuchowym /Zintegrowana Terapia Procesów Słuchowych/

Ucho zewnętrzne wyłapuje dźwięki z otoczenia i przekazuje je do struktur wewnętrznych gdzie mieści się  narząd /Cortiego/- przechwytujący te drgania  o różnych częstotliwościach i ślimak. W obrębie ślimaka następuje przeniesienie drgań na ruch perylimfy w labiryncie ślimaka i endolimfy w narządzie przedsionkowym. Tam ruch zamieniany jest na impuls nerwowy, który nerwem przedsionkowo-słuchowym zmierza dalej do mózgu. Wspólna część systemu słuchowego i przedsionkowego to miejsce zazębiania się tych dwóch układów już na poziomie recepcji bodźców. Jednak ta wzajemna zależność nie kończy się na odbieraniu bodźców widoczna jest również na wielu poziomach ośrodkowego układu nerwowego. A.Tomatis uważał, że pełnią podobna funkcję – percepcji ruchu. Narząd słuchowy rejestruje ruch cząsteczek powietrza /dźwięk to drgania cząsteczek powietrza/ o wysokiej częstotliwości, a narząd przedsionkowy rejestruje ruchy ciała o niskiej częstotliwości.  J.Ayres jako pierwsza potwierdziła w swoich badaniach ścisłe zależność tych dwóch układów i stwierdziła poprawę procesów słuchowych u dzieci poddawanych intensywnej terapii sensorycznej z naciskiem na bodźce przedsionkowe. Kolejny krok poczyniła terapeutka zajęciowa Sheila Frick, która połączyła terapeutyczne słuchanie z terapią integracji sensorycznej – z naciskiem na bodźcowanie przedsionkowe. Zauważyła wzmocnienie efektów zarówno w zakresie opracowania przez system nerwowy bodźców słuchowych jak i przedsionkowych. Rezultatem była poprawa percepcji słuchowej i zdolności językowych jak również mechanizmów posturalnych i planowania motorycznego właściwych dla układu przedsionkowego. Efekty zostały uzyskane znacznie szybciej niż wówczas gdy była prowadzona tylko terapia integracji sensorycznej lub tylko trening słuchowy.

Łączenie tych dwóch rodzajów bodźcowania układu nerwowego to najnowszy kierunek w prowadzeniu terapii procesów sensorycznych w CENTRUM PROCESÓW SENSORYCZNYCH poraz pierwszy zastosowany w Polsce. Wszak integracja sensoryczna zakłada wzajemny wpływ podczas terapii dwóch lub więcej układów sensorycznych.Trening słuchowy Tomatis Centrum Procesów Sensorycznych jako pierwsze w Polsce zastosowało taką formę terapii. Nosi ona nazwę Zintegrowanej Terapii Procesów Słuchowych (w skrócie ZTPS). Centrum posiada specjalnie wyposażoną salę w sprzęt do terapii SI i bezprzewodowy sprzęt do treningów słuchowych /terapeutycznego słuchania/. Dziecko w naszej sali nie jest przypięte przewodem słuchawkowym do specjalnego urządzenia stosowanego powszechnie w treningach słuchowych. Odpowiednie sygnały są przesyłane bezpośrednio na bezprzewodowe słuchawki co umożliwia dziecku swobodne poruszanie się i tym samym aktywne uczestniczenie we wszystkich proponowanych przez terapeutę ćwiczeniach ruchowych. W klasycznych treningach słuchowych dzieci siedzą w pomieszczeniu i mają bardzo ograniczony /długością przewodu słuchawek/ zakres ruchu co często jest bardzo trudne do zniesienia.

Tą formę terapii w Centrum prowadzą logopedzi, którzy są certyfikowanymi terapeutami integracji sensorycznej i posiadający certyfikaty w zakresie prowadzenia treningów słuchowych lub pedagodzy czy psycholodzy którzy są certyfikowanymi terapeutami integracji sensorycznej i maja kompetencje do integrowania terapii Si i Forbrain.

Oczywiście w Centrum prowadzimy również – jeśli tego wymagają potrzeby dziecka- klasyczne formy treningów słuchowych prof. A. Tomatisa czy Johansena.

Centrum Procesów Sensorycznych prowadzi dwie formy zintegrowanej terapii słuchowej i SI – czyli  Zintegrowanej Terapii Procesów Słuchowych (ZTPS).

 1. Dzieci mogą uczestniczyć w zintegrowanej terapii uczęszczają na zajęcia, które prowadzi logopeda będący jednocześnie certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej i certyfikowanym terapeutą treningu słuchowego. Podczas tych zajęć łączymy trening słuchowy z ćwiczeniami integracji sensorycznej specjalnie dostosowanej do tej formy zajęć. Ilość i intensywność zajęć jest dobierana do potrzeb dziecka, a kolejne etapy terapii są uzależniane od szybkości postępów terapeutycznych.
 2. Druga formą terapii zintegrowanej jest łączenie terapii integracji sensorycznej ze słuchaniem własnego głosu poprzez zestaw słuchawkowy Forbrain. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem i filtrem dynamicznym, pomaga odfiltrować hałas środowiskowy wyodrębniając i wzmacniając głos użytkownika za pomocą przewodnictwa kostnego. Podczas zintegrowanej terapii następuje wzajemne wzmocnienie i modulacja wrażeń słuchowych przez bodźce przedsionkowe i odwrotnie co sprzyja szybkości i głębokości zmian w zakresie percepcji słuchowej i mowy. Ilość i intensywność zajęć jest dobierana do potrzeb dziecka, a kolejne etapy terapii są uzależniane od szybkości postępów terapeutycznych.

 

Korzyści ze stosowania takiej formy terapii /Zintegrowanej Terapii Procesów Słuchowych/

 1. Obie formy zintegrowanej terapii przyczyniają się do:

-poprawy w zakresie mowy i artykulacji

-poprawy percepcji słuchowej

-różnicowania dźwięków

-poprawy modulacji słuchowej /szczególnie ważne przy zaburzeniach modulacji sensorycznej/

-pamięci

-koncentracji uwagi

– poprawa umiejętności komunikacyjnych i społecznych

-poprawia zdolność do słuchania i wykonywania poleceń

-ułatwia naukę języków obcych

 1. Jednocześnie wzajemna zintegrowana terapia tych dwóch systemów sensorycznych /przedsionkowy i słuchowy/ wpływa na:

-poprawę równowagi

-czucia ruchu

-koordynacji ruchów

-modulację sensoryczną

-orientację w przestrzeni

-lepszą organizację działań

-poprawę kreatywności myślenia i działania

 

Do jakich grup dzieci kierujemy tą formę terapii:

Do dzieci u których stwierdzono w badaniach zaburzenia procesów sensorycznych i wymagających jednocześnie terapii SI /integracji sensorycznej/ jak i treningów słuchowych, a w szczególności:

– dzieci z opóźnieniami w pojawianiu się mowy czynnej /dzieci u których w wieku 24 miesięcy rodzice nie obserwują zdolności do używania wielu słów i prostych zadań w komunikacji słownej/

– dzieci z zaburzeniami artykulacji

– dzieci z problemami w rozumieniu i wykonywaniu poleceń

-dzieci z problemami w koncentracji uwagi

– dzieci nadwrażliwych lub zbyt słabo wrażliwych (hałaśliwych) słuchowo /lub ze stwierdzonymi zaburzeniami modulacji sensorycznej , zwłaszcza słuchowej/

-dzieci ze spektrum autyzmu

-dzieci z ryzyka dysleksji lub już ze stwierdzoną dysleksją / w szczególności skojarzoną ze słabą percepcją słuchową/

CENNIK