fbpx

Staż Diagnostyczny

I.Część teoretyczna
 1.  Symptomy zaburzeń integracji sensorycznej:rozwojowe, okołoporodowe,inne
 2. Czynniki ryzyka
 3. Narzędzia badawcze: wywiad, kliniczna obserwacja, testy
 4. Klasyfikacja zaburzeń
 5. Typowe symptomy zaburzeń modulacji sensorycznej / widoczne w kwestionariuszach, klinicznej obserwacji, w wynikach testów standartowych/
 6. Typy zaburzeń modulacji sensorycznej
 7. Typowe symptomy zaburzeń ruchowych o bazie sensorycznej /widoczne w kwestionariuszach, klinicznej obserwacji, w wynikach testów/
 8. Typy zaburzeń ruchowych o bazie sensorycznej
 9. Typowe symptomy zaburzeń różnicowania sensorycznego /widoczne w kwestionariuszach, klinicznej obserwacji, w testach standartowych/
 10. Opracowanie profilu sensorycznego badanego dziecka
 11. Raport diagnostyczny /budowa, zawartość/
II. Zajęcia praktyczne
 1. Uczestniczenie w 30 godzinach badań dzieci
  1. dzieci w wieku 7mż-2 lata
  2. dzieci w wieku 2lata-4 lata
  3. dzieci w wieku 4 lata-12 lat
 2. Opracowanie wyników z co najmniej trzech badań
 3. Napisanie raportów z co najmniej trzech badań
 4. Nauka dodatkowych narzędzi badawczych
III. Filmy z diagnozy i praktyczne stawianie diagnozy na podstawie materiałów z badań

 

CENNIK