fbpx

Dogoterapia

 

dogoterapia
Ten sympatyczny pies to Aisha. To owczarek niemiecki, długowłosy, który pracuje z dziećmi od czerwca 2013 roku. Aisha posiada certyfikat międzynarodowy.

W naszej placówce opieramy się na standardach organizacji DELTA USA, która wyróżnia trzy formy kontaktu terapeutycznego: AAA, AAT, AAE.

AAA – Animal Assisted Activity – czyli spotkania z psem w celu nawiązania pozytywnej więzi pomiędzy terapeutą a dzieckiem, pobudzenia sfery emocjonalnej i zachęcenia do aktywnego uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych.

AAT – Animal Assisted Terapy – planowe, ustandaryzowane, profesjonalne zajęcia terapeutyczne z udziałem psa mające konkretny cel terapeutyczny z określoną, konkretną metodyką

AAE – Animal Assisted Education – edukacyjne zajęcia z psem, rozwijające sferę intelektualną oraz świadomość przyrodniczą dziecka. Spotkania oparte są  na specjalnym programie dogoterapeutycznym bazującym  na obowiązującej podstawie programowej danego etapu edukacyjnego.

dogoterapiaDogoterapia, zwana inaczej kynoterapią, to proces terapeutyczno -€“ edukacyjny. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów w oparciu o metody wspomagające wszechstronny rozwój dziecka. W toku profesjonalnie dobranych ćwiczeń dziecko ma intensywny i bezpośredni kontakt ze specjalnie przygotowanym psem. Dzięki temu następuje prawidłowa socjalizacja dziecka, redukcja lęku i stresu. Proces psychoterapeutyczny i  edukacyjny przebiega harmonijnie i przyjemnie dla dziecka. Różnorodność bodźców dostarczanych podczas spotkania dziecka, psa i terapeuty ułatwia zapamiętywanie oraz pojmowanie świata. Wpływa na harmonijny rozwój wszystkich sfer:

 

Fizycznej, poprzez:

usprawnienie funkcji motorycznych – motoryka mała i motoryka duża

usprawnienie umiejętności poruszania się na wózku

usprawnienie poczucia równowagi

aktywizacja w podejmowaniu działań

 

Psychicznej, poprzez:

usprawnienie komunikacji

usprawnienie umiejętności koncentracji uwagi

podwyższenie samooceny

redukcja lęku

obniżenie poczucia samotności

aktywizacja i dawanie poczucia bycia potrzebnym i ważnym

ułatwienie funkcjonowania w grupie

ułatwienie interakcji z innymi

gotowość do podejmowania ćwiczeń

rozwijanie empatii

otwarcie na świat

wzrost opiekuńczości

wzrost zaufania

 

Edukacyjnej, poprzez:

zwiększenie zasobu słownictwa

ćwiczenie pamięci krótko i długoterminowej

kształtowanie pojęć takich jak kolor ,wielkość, kształt itp.

umiejętność socjalizacji

pobudzenie umysłowe

 

ZAJĘCIA GRUPOWE: 

 

Zajęcia wspomagające EDUKACJĘ

Zajęcia z tego cyklu obejmują zagadnienia takie jak: świadome i odpowiedzialne posiadanie psa, podstawowe informacje dotyczące czworonożnego przyjaciela, jego żywienia, potrzeb oraz ich zaspokajania, a także komunikowania sie z nim; bezpieczny kontakt z psem, umiejętność zachowania się w sytuacjach codziennych, nietypowych, a także niebezpiecznych. Ponadto program zawiera ćwiczenia ogólnorozwojowe, mające na celu rozwój intelektualny, poznawczy i fizyczny uczestników. Poprzez zabawę z psem zwiększa się możliwość koncentracji uwagi, a także przyswojenia wiedzy i motywacja do wykonywania zadań. Zajęcia stymulują wszechstronny rozwój, kształtują pozytywne emocje, integrują grupę, ułatwiają kontakty społeczne, a także poprawiają komunikację.

dogoterapiaBezpieczeństwo- program  opiera się na założeniu: bezpieczeństwo psa oznacza bezpieczeństwo człowieka. Promuje działania profilaktyczne: zapobieganie sytuacjom ryzykownym z udziałem psów i dzieci poprzez wskazywanie prawidłowych zachowań i działań. Nasze doświadczenia pokazują, że dzieci w wieku szkolnym bardzo dobrze radzą sobie z nabywaniem najważniejszych umiejętności  prawidłowego  zachowania się w obecności zwierzęcia. Jest to najlepszy czas na zapoznanie ich z prawidłowymi wzorcami postępowania w sytuacji spotkania z nieznanym psem, a także jakie są zasady postępowania wobec psa, który żyje z nimi pod jednym dachem. Działania profilaktyczne nie opierają się na zakazach i unikaniu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Profilaktyka to zapobieganie poprzez nauczanie prawidłowych zachowań i działań i taka jest misja tego programu.

 

 Zajęcia wspomagające TERAPIĘ:

dogoterapia

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, fizycznego i poznawczego uczestników zajęć. Program oraz jego przebieg dostosowany jest do  potrzeb i możliwości uczestników. Zajęcia z udziałem psa zaspokajają potrzeby emocjonalne, poprawiają samoocenę, co wpływa na zwiększenie poczucia pewności siebie we własnym środowisku. Ułatwiają kontakty społeczne integrując grupę, poprawiają komunikację, wpływają na koncentracje uwagi, pobudzają zmysły, a także wpływają na aktywność fizyczną.

 

 

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

dogoterapiaIndywidualne zajęcia dogoterapii przynoszą wspaniałe efekty, przede wszystkim znacznie szybsze osiąganie stawianych celów. W pracy jeden na jeden jesteśmy w stanie w pełni skoncentrować się na potrzebach pacjenta, oprzeć zajęcia o jego zainteresowania, a także dostosować tempo zajęć oraz wykonywanych ćwiczeń do osobniczych możliwości. Indywidualny kontakt pacjenta z psem usprawnia realizację założonego programu i daje szerokie możliwości wyboru ćwiczeń, które są wykonywane precyzyjniej i z większą motywacją, gdy w pobliżu znajduje sie czworonożny przyjaciel.

  1. a) wspomagające edukację–  zajęcia w zależności od potrzeb oparte są m.in. o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, Wczesnoszkolnego lub Kształcenia Ogólnego. Poprzez zajęcia z udziałem psa uczestnik doskonali swoje umiejętności poznawcze, intelektualne, ale także emocjonalno- społeczne i fizyczne. Pies który potrafi skoncentrować na sobie uwagę sprawia, że zajęciom towarzyszą same pozytywne emocje , dzięki którym łatwiej jest przyswoić wiedzę. Poprzez zabawę, ćwiczenia z psem poprawie ulegają funkcje percepcyjno – motoryczne, funkcje językowe, a także pamięć, lateralizacja, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni, wrażliwość i motywacja do działań edukacyjnych.
  1. b) wspomagające terapię – indywidualny program oddziaływania skupia się na aktywizacji naturalnych możliwości i predyspozycji  uczestnika zajęć. Obecność psa sprawia, że pacjent chętniej i szybciej się otwiera, co znacznie przyśpiesza proces terapeutyczny. Pies oddziałuje na wszystkie zmysły, pomagając zarówno w rozwoju ruchowym, emocjonalnym i poznawczym, pełniąc  rolę motywatora do wykonywania ćwiczeń.
  1. c) wspomagające pokonanie kynofobii/leku przed psem– zajęcia polegające na przełamywaniu lęku związanego z psem (dogofobia/kynofobia). Poprzez kontakt z specjalnie przygotowanym psem, stopniowo przełamywane są bariery strachu i akceptowanie psa w bliskim otoczeniu, a także kształtowane są umiejętności związane z właściwym zachowywaniem się  oraz traktowaniem zwierząt.

 

CENNIK